Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Økonomi - Eltransmission
Sidst opdateret 29. november 2011
Print denne side
De samlede investeringer i eltransmissionsnettet udgør ca. 22,2 mia. kr. over de næste 5 år.

Den samlede investeringsoversigt for elprojekter i transmissionsnettet perioden 2011-2016 fremgår af nedenståeende tabel. Alle beløb er mio. kr. i nutidskroner, indeværende års prisniveau og eksklusive byggerenter. 

Bygherre El

Afsluttede projekter 2011

Ingang-værende projekter
2012-2016

Planlægate projekter
2012-2016

Mulige projeter
2012-2016

Sum Heraf kabel-lægninger
Energinet.dk 400 kV

 261

7.253 

 395

 10.157

18.066 

 1.629

Energinet.dk 132 kV Reg. Net

0

90

 496

 133

 719

 448

FynsNet 150 kV

 0

 0

 15

 33

 48

 0

NV Net

 95

 339

 0

 329

 763

 558

Midtjyske Net

 0

 14

 503

 365

 882

 674

Sydøstjyske Net 

 0

 3

 183

 127

 313

 68

Syd Net 

 0

 0

 6

 311

 317

 228

Vestjyske Net 150 kV

 0

 83

 63

 197

 343

 213

SEAS-NVE Net 

 0

 3

 4

 1

 8

 0

SEAS-NVE Transmission

 500

 19

 58

 10

 587

 41

KE Transmission 

 1

 30

 0

 80

 111

 0

Samlede investeringer 

 857

 7.834

 1.723

 11.743

 22.157

 3.860

Investeringer i 400 kV-nettet udgør 82 pct. af de samlede investeringer i eltransmissionsnettet.

Omkostninger til forskønnelser og projekter relateret til nedtagning af luftledninger udgør ca. 4 mia. kr. Heraf udgør ca. 1.6 mia kr. forskønnelser og kabellægninger i 400 kV-nettet og resten på ca. 2.2 mia. kr. vedrører kabellægninger i 132/150 kV-nettet.

Alle selskaber ENDK-400 kV 132/150 kV selskaber
mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. %
Samlede investeringer  3.860 100   1.629  100  2.231  100 
Mulige projekter  1.155  30  0  0  1.155  52
Planlagte projekter  967  25  161  10  805  36
Igangværende projekter  1.691  44  1.468  90  224  10
Afsluttede projekter  47  1  0  0  47  2

Projekterne gennemføres under forudsætning af, at selskabernes bestyrelser beslutter det.