Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Afsluttede projekter 2011 Kabelhandlingsplan/Saneringer Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Gistrup-Aalborg Øst og Limfjorden
Renoveringer Renovering af 150 kV station Aalborg Øst
Renovering af 400 kV luftledning Bramslev-Haverslev
Stationer, transformere og kompensering 132 kV reaktor i Masnedø 132 kV transformerstation
Nyt 60 Mvar AC-filter i 400 kV-station Bjæverskov
Udskiftning af 150/60 kV transformer på station Klim Fjordholme
Ny 150/60 kV-transformer i Fraugde
Transmissionsforbindelser Udskiftning af jævnstrøms-søkablerne Sjælland-Tyskland (KONTEK)
132 kV-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæsværket
Øvrige projekter Omlægning af 132 kV-luftledninger Torslunde-Grevinge-Nr. Asmindrup
132 kV kabel Bellahøj - H.C. Ørstedsværket, Ny Metrostation Frederiksberg Alle
Igangværende projekter Kabelhandlingsplan/Saneringer 132 kV-kabelanlæg i skovkrydsning ved Haslev
Forskønnelsesprojekt - Aggersund
Forskønnelsesprojekt - Kongernes Nordsjælland
Forskønnelsesprojekt - Lillebælt
Forskønnelsesprojekt - Roskilde Fjord
Forskønnelsesprojekt - Vejle Ådal
Forskønnelsesprojekt - Årslev Engsø
Demontering af 400 kV-luftledning Gistrup-Limfjorden
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Bredkær og Jerslev
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Hvorupgård og Nibstrup
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Hvorupgård og Løvvang (Skansen)
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Vester Hassing og Aalborg Øst
Kabellægning ved Tjele og flytning af linjefelt mod Loldrup
Demontage af 150 kV lufledningen Malling - Mårslet og station Mårslet
Nettilslutning af fremtidige havmølleparker Nettilslutning af havmøller ved Anholt
Renoveringer Renovering af synkrongenerator i Tjele
Udskiftning af elektrodekabler Jylland-Sverige (KS1 og KS2)
Renovering af 132 kV luftledning Nyrup - Ostedgård
Renovering af samleskinne på 150 kV station Trige
Renovering af synkronkompensatoren i Vester Hassing
Udskiftning af SD135 afstandsrelæer
Stationer, transformere og kompensering Tværspændingstransformere i Ensted og Kassø
Ny 120 Mvar-reaktor til 400 kV-station Gørløse
Ny 150/60 kV transformer på 150 kV station Vester Hassing
40 MVAr reaktor station Videbæk
Ny 12 Mvar-reaktor i 60 kV-station Hasle (Bornholm)
Ny 150/60 kV station Lem Kær
Udskiftning af 132/10 kV transformer i Karlstrup
Nye 150/60 kV transformere til Håndværkervej
Teleprojekter Etablering af lokalnetværk på 150 kV stationer i NV Net
Udskiftning af kommunikationsudstyr på 150 kV stationer i Midtjyske Net
Transmissionsforbindelser Ny jævnstrømsforbindelse mellem Jylland og Norge (SK4)
Ombygning af forsyning til station Hedegård fra 50 kV til 132 kV
Nyt forsyningskabel Jylland-Læsø
Nyt 33 kV-kabel Anholt-Havmølleplatform
Ombygning af 400 kV Kassø-Tjele
Opgradering af 400 kV Kassø-Grænsen
Øvrige projekter Tilslutning af vindmølletestcenter Østerild, ombygning af station Frøstrup og kabellægning af Frøstrup – Nors
Mulige nye projekter Kabelhandlingsplan/Saneringer Demontering af 132 kV-luftledning mellem Asnæsværket og Kamstrup
Kabelhandlingsplan/Saneringer i Vestjylland
Kabellægning af 132 kV-forbindelse mellem Ejbygård og Vejleå
Kabellægning af 150 kV- forbindelse mellem Frøstrup og Klim Fjordholme
Kabellægning af 150 kV-forbindelser mellem Enstedværket og Kassø
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Andst og Holsted
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Bedsted og Nors
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Klim Fjordholme og Vilsted
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Mesballe og Trige
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Roslev og Sindbjerg
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Trige og Åstrup
Sanering af 132 kV-nettet ved Roskilde Fjord
Kabellægning 150 kV luftledning Bedsted-Struer
Kabellægning af 400 kV Skudshale-Gistrup
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Fredensdal og Klim Fjordholme
Kabellægning af 150-kV forbindelse mellem Enstedværket og Sønderborg
Nettilslutning af fremtidige havmølleparker Nettilslutning af havmøller ved Kriegers Flak
Renoveringer Øvrige renoveringsprojekter
Renovering af 150 kV station Enstedværket
Renovering/ombygning af 150 kV station Hørning
Delvis renovering af 150 kV station Knabberup
Delvis renovering af 150 kV station Magstrup
Renovering/ombygning af 150 kV station Mesballe
Delvis renovering af 150 kV station Tange
132 kV luftledning Jersie - Spanager
Renovering/ombygning af 150 kV station Bramdrup
Renovering/ombygning af 150 kV station Sønderborg
Udskiftning af 132 kV reaktor på H.C. Ørstedsværket
Renovering af 132 kV ledning Rislev - Spanager
Renovering af 132 kV ledning Ringsted - Nyrup
Udskiftning af kontrolsystem for Skagerrak 3-forbindelsen
Udskiftning af søkabel til Sverige (KS1)
Udskiftning af samleskinnebeskyttelse i Kamstrup
Udskiftning af samleskinnebeskyttelse i Vejleå
Stationer, transformere og kompensering Nettilslutning af ny produktion fra KARA/NOVEREN
Ny 150/60 kV station Sindbjerg på Mors
Ny 150/60 kV transformer station Stovstrup
Ny 150/60 kV-station Odense Vest
Ny 400/150 kV-transformer i 400 kV-station Landerupgård
Ny 400/150 kV-transformer i 400 kV-station Vester Hassing
Reservetransformere til jævnstrømsforbindelsen Jylland-Sverige (KS1)
Tilslutning af 400/150 kV transformer 2 på Landerupgård
Udbygning af 150 kV station Klim Fjordholme
Udskiftning af 132 kV-afbrydere (Generelt behov)
Udskiftning af 132 kV-afbrydere i Kamstrup og Vindingegård
Udskiftning af transformer på 150/60 kV station Bredebro
Ny 400 kV-synkronkompensator i Bjæverskov
Ny 150 kV station Årslev Engsø og kabelforbindelsen Bjørnholt - Årslev Engsø
Ny 132 kV reaktor på Amagerværket
Ny 132/30 kV transformering i Adelgade Koblingsstation
Tilslutning af 400 kV transformer på Amagerværket
Udskiftning af Samleskinnebeskyttelse i Rislev
Ny regulerbar reaktor til Kingstrup
132 kV-indsløjfning af 50/10 kV Herstedgård
Teleprojekter OPGW i 150 kV-linjen Graderup-Fynsværket
Opgradering af kommunikationsudstyr i Sydøstjyske Net
Opgradering af kommunikationsudstyr i Syd Net
Transmissionsforbindelser Ny 400 kV-luftledning mellem Endrup og Revsing
Ny jævnstrømsforbindelse Jylland-Holland (COBRAcable)
Nyt 400 kV-kabel mellem Asnæsværket og Kyndbyværket
Endrup-Holsted
Ny jævnstrømsforbindelse mellem Øst- og Vestdanmark
Tildækning af 132 kV søkabler Masnedø - Orehoved
Ny 400 kV-forbindelse mellem Sjælland og Sverige
Øvrige projekter 132 kV-nettilslutning af Vorskla Steel
Planlagte ny- og ombygninger fra 2012 Kabelhandlingsplan/Saneringer Flytning af 150 kV-tilslutningspunkter til 400 kV for jævnstrømsforbindelser mellem Jylland og Norge (SK1 og 2)
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Bilstrup og Loldrup samt ombygning af station Bilstrup og Loldrup
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Tange og Tjele
Demontage af 150 kV ledning Enstedværket-Tyrstrup
132 kV-kabellægninger og stationsudbygning i Nordsjælland
400 kV-kabellægninger og stationsudbygning i Nordsjælland
Kabellægning af 132 kV-forbindelserne langs Køge Bugt
Kabellæging af 132 kV luftledning Jersie - forsyningsgrænse (Køge Bugt)
Kabellægning af 150 kV-forbindelse Bjørnholt - Tange og Bjørnholt - Ikast samt ombygning af station Bjørnholt
Renoveringer 132 kV luftledning Herlufmagle - Rislev
132 kV luftledning Radsted - Masnedø - Orehoved
Renovering af 132 kV luftledning Asnæsværket - Kamstrup
Renovering af 132 kV Bellahøj Koblingsstation
Renovering af relæfelter
Stationer, transformere og kompensering Ny 150 kV station Hedensted og kabelforbindelsen Hatting - Hedensted og Hedensted - Ryttergård
Ny 150 kV station i Roslev og kabelforbindelsen Bilstrup - Roslev
Udskiftning af 132 kV GIS-anlæg i Valseværket
Transmissionsforbindelser Etablering af seriereaktanser på 150 kV luftledningen Andst - Magstrup (Sydøstjyske Nets del)
Etablering af seriereaktanser på 150 kV luftledningen Andst - Magstrup (Syd Nets del)
Herning-Ikast-Bjørnholt
Øvrige projekter Celleregulator til Bornholm
Du er her: Skip Navigation LinksForside > Eltransmission
Anlægsprojekter inden for eltransmission
Sidst opdateret 29. november 2012
Print denne side
I menuen til venstre kan du vælge at se anlægsprojekterne sorteret efter projektstatus, bygherre eller idriftsættelse.

For hvert anlægsprojekt vil der være oplysninger om:

  • Type
  • Status
  • Bygherre
  • Forventet idriftssættelse
  • Eventuelle tilslutningspunkter, tracélængder, maksimale driftsspænding og kapacit
  • Eventuelle referencer

Oversigtskort
Der er et oversigtskort over projektets geografiske placering.
Ved klik på kortet får du mulighed for at se det i større format.

Fakta

På elområdet er det:

  • hensyn til forsyningssikkerhed
  • den markante udbygning med vedvarende energi
  • økonomi
  • og behovet for et velfungerende elmarked

som giver behov for nye eltransmissionsanlæg samt ombygning og forstærkning af eksisterende elanlæg.

Desuden arbejder Energinet.dk på at forskønne eltransmissionsnettet.