Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
2010 December Udskiftning af jævnstrøms-søkablerne Sjælland-Tyskland (KONTEK)
Renovering af 150 kV station Aalborg Øst
Udskiftning af 150/60 kV transformer på station Klim Fjordholme
2011 April 132 kV reaktor i Masnedø 132 kV transformerstation
Juni Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Gistrup-Aalborg Øst og Limfjorden
Renovering af 400 kV luftledning Bramslev-Haverslev
Nyt 60 Mvar AC-filter i 400 kV-station Bjæverskov
August Omlægning af 132 kV-luftledninger Torslunde-Grevinge-Nr. Asmindrup
September Ny 150/60 kV transformer på 150 kV station Vester Hassing
132 kV kabel Bellahøj - H.C. Ørstedsværket, Ny Metrostation Frederiksberg Alle
Oktober Renovering af 132 kV luftledning Nyrup - Ostedgård
Opgradering af 400 kV Kassø-Grænsen
November Nyt forsyningskabel Jylland-Læsø
December 132 kV-kabelanlæg i skovkrydsning ved Haslev
Renovering af synkrongenerator i Tjele
Udskiftning af elektrodekabler Jylland-Sverige (KS1 og KS2)
Etablering af lokalnetværk på 150 kV stationer i NV Net
132 kV-forbindelse mellem Vestlolland og Stigsnæsværket
Demontering af 400 kV-luftledning Gistrup-Limfjorden
Kabellægning ved Tjele og flytning af linjefelt mod Loldrup
40 MVAr reaktor station Videbæk
Ny 150/60 kV station Lem Kær
Udskiftning af SD135 afstandsrelæer
2012 Januar Tværspændingstransformere i Ensted og Kassø
Tilslutning af vindmølletestcenter Østerild, ombygning af station Frøstrup og kabellægning af Frøstrup – Nors
Februar Ny 12 Mvar-reaktor i 60 kV-station Hasle (Bornholm)
Marts Ny 120 Mvar-reaktor til 400 kV-station Gørløse
Etablering af seriereaktanser på 150 kV luftledningen Andst - Magstrup (Sydøstjyske Nets del)
Etablering af seriereaktanser på 150 kV luftledningen Andst - Magstrup (Syd Nets del)
April Udskiftning af kommunikationsudstyr på 150 kV stationer i Midtjyske Net
Juni Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Vester Hassing og Aalborg Øst
Udskiftning af samleskinnebeskyttelse i Kamstrup
Udskiftning af samleskinnebeskyttelse i Vejleå
Juli Nettilslutning af havmøller ved Anholt
132 kV-nettilslutning af Vorskla Steel
September Ny regulerbar reaktor til Kingstrup
December Ny 150/60 kV transformer station Stovstrup
Reservetransformere til jævnstrømsforbindelsen Jylland-Sverige (KS1)
Udskiftning af 132 kV-afbrydere (Generelt behov)
Udskiftning af 132 kV-afbrydere i Kamstrup og Vindingegård
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Bredkær og Jerslev
Renovering af samleskinne på 150 kV station Trige
Renovering af synkronkompensatoren i Vester Hassing
Udskiftning af 132/10 kV transformer i Karlstrup
Nye 150/60 kV transformere til Håndværkervej
Demontage af 150 kV lufledningen Malling - Mårslet og station Mårslet
Måned ikke fastlagt Udskiftning af Samleskinnebeskyttelse i Rislev
Renovering af 132 kV ledning Rislev - Spanager
Tildækning af 132 kV søkabler Masnedø - Orehoved
Renovering af 132 kV ledning Ringsted - Nyrup
2013 Januar Ombygning af forsyning til station Hedegård fra 50 kV til 132 kV
Nettilslutning af ny produktion fra KARA/NOVEREN
Ny 400 kV-synkronkompensator i Bjæverskov
April Ny 132 kV reaktor på Amagerværket
November Forskønnelsesprojekt - Lillebælt
Herning-Ikast-Bjørnholt
December Ny 400/150 kV-transformer i 400 kV-station Vester Hassing
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Hvorupgård og Nibstrup
Kabellægning af 150 kV forbindelse mellem Hvorupgård og Løvvang (Skansen)
Udskiftning af 132 kV GIS-anlæg i Valseværket
Måned ikke fastlagt Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Bilstrup og Loldrup samt ombygning af station Bilstrup og Loldrup
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Tange og Tjele
Delvis renovering af 150 kV station Tange
Udskiftning af transformer på 150/60 kV station Bredebro
Ny 150 kV station i Roslev og kabelforbindelsen Bilstrup - Roslev
Kabellægning af 150 kV-forbindelse Bjørnholt - Tange og Bjørnholt - Ikast samt ombygning af station Bjørnholt
Renovering af 132 kV Bellahøj Koblingsstation
2014 Januar Flytning af 150 kV-tilslutningspunkter til 400 kV for jævnstrømsforbindelser mellem Jylland og Norge (SK1 og 2)
April Forskønnelsesprojekt - Årslev Engsø
Udskiftning af 132 kV reaktor på H.C. Ørstedsværket
Oktober Forskønnelsesprojekt - Vejle Ådal
Kabellægning af 400 kV Skudshale-Gistrup
November Forskønnelsesprojekt - Kongernes Nordsjælland
Kabellægning 150 kV luftledning Bedsted-Struer
December Ny jævnstrømsforbindelse mellem Jylland og Norge (SK4)
132 kV-kabellægninger og stationsudbygning i Nordsjælland
400 kV-kabellægninger og stationsudbygning i Nordsjælland
Kabellægning af 132 kV-forbindelserne langs Køge Bugt
132 kV luftledning Herlufmagle - Rislev
Ny 150/60 kV-transformer i Fraugde
Nyt 33 kV-kabel Anholt-Havmølleplatform
Ombygning af 400 kV Kassø-Tjele
Udskiftning af kontrolsystem for Skagerrak 3-forbindelsen
Udskiftning af søkabel til Sverige (KS1)
Celleregulator til Bornholm
Måned ikke fastlagt Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Bedsted og Nors
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Mesballe og Trige
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Trige og Åstrup
Renovering/ombygning af 150 kV station Mesballe
Ny 150 kV station Hedensted og kabelforbindelsen Hatting - Hedensted og Hedensted - Ryttergård
Opgradering af kommunikationsudstyr i Sydøstjyske Net
Opgradering af kommunikationsudstyr i Syd Net
2015 April Forskønnelsesprojekt - Aggersund
Forskønnelsesprojekt - Roskilde Fjord
November Ny 150/60 kV station Sindbjerg på Mors
Endrup-Holsted
December Demontering af 132 kV-luftledning mellem Asnæsværket og Kamstrup
Kabelhandlingsplan/Saneringer i Vestjylland
Kabellægning af 132 kV-forbindelse mellem Ejbygård og Vejleå
Sanering af 132 kV-nettet ved Roskilde Fjord
Ny 400/150 kV-transformer i 400 kV-station Landerupgård
OPGW i 150 kV-linjen Graderup-Fynsværket
Ny 400 kV-luftledning mellem Endrup og Revsing
132 kV luftledning Jersie - Spanager
Kabellæging af 132 kV luftledning Jersie - forsyningsgrænse (Køge Bugt)
132 kV luftledning Radsted - Masnedø - Orehoved
Renovering af 132 kV luftledning Asnæsværket - Kamstrup
Ny 400 kV-forbindelse mellem Sjælland og Sverige
Renovering af relæfelter
Måned ikke fastlagt Kabellægning af 150 kV- forbindelse mellem Frøstrup og Klim Fjordholme
Kabellægning af 150 kV-forbindelser mellem Enstedværket og Kassø
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Andst og Holsted
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Klim Fjordholme og Vilsted
Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Roslev og Sindbjerg
Renovering af 150 kV station Enstedværket
Renovering/ombygning af 150 kV station Hørning
Delvis renovering af 150 kV station Knabberup
Delvis renovering af 150 kV station Magstrup
Tilslutning af 400/150 kV transformer 2 på Landerupgård
Udbygning af 150 kV station Klim Fjordholme
Demontage af 150 kV ledning Enstedværket-Tyrstrup
Ny 150 kV station Årslev Engsø og kabelforbindelsen Bjørnholt - Årslev Engsø
Renovering/ombygning af 150 kV station Bramdrup
2016 Juli Ny jævnstrømsforbindelse mellem Øst- og Vestdanmark
December Nettilslutning af havmøller ved Kriegers Flak
Øvrige renoveringsprojekter
Ny 150/60 kV-station Odense Vest
Ny jævnstrømsforbindelse Jylland-Holland (COBRAcable)
Nyt 400 kV-kabel mellem Asnæsværket og Kyndbyværket
132 kV-indsløjfning af 50/10 kV Herstedgård
Måned ikke fastlagt Kabellægning af 150 kV-forbindelse mellem Fredensdal og Klim Fjordholme
Kabellægning af 150-kV forbindelse mellem Enstedværket og Sønderborg
Renovering/ombygning af 150 kV station Sønderborg
Årstal ikke fastlagt Måned ikke fastlagt Ny 132/30 kV transformering i Adelgade Koblingsstation
Tilslutning af 400 kV transformer på Amagerværket
Du er her: Skip Navigation LinksForside > Eltransmission
Anlægsprojekter inden for eltransmission
Sidst opdateret 29. november 2012
Print denne side
I menuen til venstre kan du vælge at se anlægsprojekterne sorteret efter projektstatus, bygherre eller idriftsættelse.

For hvert anlægsprojekt vil der være oplysninger om:

  • Type
  • Status
  • Bygherre
  • Forventet idriftssættelse
  • Eventuelle tilslutningspunkter, tracélængder, maksimale driftsspænding og kapacit
  • Eventuelle referencer

Oversigtskort
Der er et oversigtskort over projektets geografiske placering.
Ved klik på kortet får du mulighed for at se det i større format.

Fakta

På elområdet er det:

  • hensyn til forsyningssikkerhed
  • den markante udbygning med vedvarende energi
  • økonomi
  • og behovet for et velfungerende elmarked

som giver behov for nye eltransmissionsanlæg samt ombygning og forstærkning af eksisterende elanlæg.

Desuden arbejder Energinet.dk på at forskønne eltransmissionsnettet.