Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Jævnstrøm (HVDC)
Sidst opdateret 20. juni 2011
Print denne side
Anvendelse
Transmission med højspændt jævnstrøm (HVDC) anvendes normalt kun i de tilfælde, hvor vekselstrøm af tekniske eller andre årsager ikke kan bruges, fx hvis man ønsker at forbinde to vekselstrømsystemer (AC), der ikke er synkrone, eller ved meget lange havkrydsninger. Som eksempel kan nævnes den elektriske Storebæltsforbindelse imellem Sjælland og Fyn, der er tilsluttet hvert sit system, henholdsvis det nordiske system Nordel og det europæiske system UCTE.

HVDC-forbindelser er punkt til punkt forbindelser, hvor der overføres effekt imellem to HVDC-stationer. Hvis der skal aftappes effekt fra jævnstrømsledningen på et sted mellem de to HVDC-stationer, skal der tilsluttes en tredje HVDC-station på dette sted.

Forbindelsen mellem stationerne vil i dag normalt være en kabelforbindelse, men den kan i princippet også være en luftledning.

I modsætning til en vekselstrømsforbindelse kan den effekt, der overføres i en jævnstrømsforbindelse reguleres, og en HVDC-forbindelse kan derfor benyttes til at stabilisere nettet.
Jævnstrømskabler har i modsætning til vekselstrømskabler ikke behov for at blive kompenseret med reaktorer.

Klassisk og ny HVDC-teknik
Konverterstationerne omformer vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt. Der anvendes i dag to forskellige teknologier til omformningen; klassisk HVDC, der omformer strømmen ved hjælp af såkaldte tyristorer og ny HVDC, der også betegnes enten HVDC Light, HVDC plus eller VSC HVDC. Ny HVDC anvender såkaldte effekttransistorer i stedet for tyristorer til omformningen.

Ny HVDC-teknologi har en række fordele frem for den klassiske teknologi, men til gengæld har den væsentlig større tab i konverterstationerne.

Det første kommercielle HVDC-anlæg gik i drift i 1954. På verdensplan er der til dato gennemført ca. 100 klassiske HVDC-projekter med en samlet kapacitet på 80.000 MW. Syv af disse er forbindelser mellem Danmark og nabolande. Af den nye type findes i dag 10 anlæg på verdensplan med en samlet kapacitet på ca. 1.350 MW, og hvoraf det største er på 350 MW.
 
Overføringskapacitet og økonomi
Klassisk HVDC er etableret med en overføringskapacitet på mellem 100 og 3.000 MW, mens ny HVDC markedsføres med en overføringskapacitet på 50 til 1.000 MW.

HVDC-kabler er billigere end AC kabler for samme overføringskapacitet. Til gengæld er HVDC-stationer væsentligt dyrere end AC-stationer. Ved lange kabel-strækninger vil der være vis break even-længde, hvor transmission med HVDC er billigere end med AC kabler.

Der findes kun tre fabrikanter af HVDC-stationsanlæg på verdensmarkedet, og der er derfor begrænset konkurrence.
 
Drift og vedligehold
Designlevetiden for et HVDC-anlæg er 30 år, men driftserfaringer har vist, at levetiden kan være op til 40 år.