Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Ejerforhold anlægsprojekter el
Sidst opdateret 11. november 2011
Print denne side
De regionale transmissionsselskaber ejer 150 kV-nettet i Jylland/Fyn og 132 kV-nettet på Sjælland. Det regionale transmissionsselskab Regionale Net.dk er ejet af Energinet.dk

De regionale transmissionsselskaber ejer 132 kV- og 150 kV-transmissionettet og stiller det, som foreskrevet af elforsyningsloven, til rådighed for for Energinet.dk. Det inkluderer også de transformere, der forbinder transmissionsnettet til de lavere spændingsniveauer. Størstedelen af 132 kV- og 150 kV-reaktorer er også ejet af de regionale selskaber.

Energinet.dk ejer 400 kV-transmissionsnettet og alle forbindelser til nabo-områderne. Energinet.dk ejer endvidere offshoredelen af ilandføringsanlæggene til havmølleparkerne ved Horns Rev og Rødsand og alle kobbelbare anlæg til regulering af den reaktive effektbalance på 400 kV-niveau.

Energinet.dk har ansvaret for at koordinere samarbejdet i det sammenhængende eltransmissionsnet. I et transmissionsudvalg koordineres samarbejdet mellem de enkelte regionale transmissionsselskaber og Energinet.dk, mens et netudvalg tilsvarende koordinerer samarbejde mellem de enkelte netselskaber og Energinet.dk.

Fakta

Regionale transmissionsselskaber
Klik på kortet for at se det i stort format