Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Eksisterende netstruktur
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
Eltransmissionssystemet i Danmark er opbygget omkring et vekselstrømsnet på 132 kV-, 150 kV-, 220 kV- og 400 kV-niveau, og vekselstrøms- og jævnstrømsforbindelser til nabo-områderne.

Grundstammen for 400 kV-nettet i Jylland og på Fyn blev etableret i 1960'erne og er efterfølgende udbygget i etaper. På Sjælland startede udbygningen af 400 kV-nettet i midten af 1970'erne. Udviklingen af 132 kV-nettet på Sjælland og 150 kV-nettet i Jylland og på Fyn er foregået parallelt. For net over 100 kV findes i dag ca. 3.500 system-km luftledninger og 800 system-km kabler.

Fra Jylland er der jævnstrømsforbindelser til Norge og Sverige med en kapacitet på henholdsvis 1.000 MW og 740 MW. Der er 400 kV-, 220 kV- og 150 kV-vekselstrøms-forbindelser til Tyskland med en markedsmæssig overføringskapacitet på 950 MW i nordgående retning og 1.500 MW i sydgående retning.

Forbindelsen fra Sjælland til Sverige består af fire vekselstrømsforbindelser med en samlet markedskapacitet på 1.300 MW/1.700 MW i henholdsvis import fra og eksport til Sverige. Fra Sjælland til Tyskland er der en jævnstrømsforbindelse med en kapacitet på 600 MW.

Sjælland og Fyn er forbundet med en 600 MW HVDC-forbindelse over Storebælt.