Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Langsigtet netstruktur
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
I den løbende detailplanlægning af transmissionsnettet arbejdes der hen mod en langsigtet netstruktur der rækker frem til 2030.

I løbet af de næste 20 år skal 132-150 kV-nettet lægges i kabler, og samtidig skal eltransmissionsnettet forberedes til meget mere vindkraft og meget mere fleksibelt elforbrug, hvor elbiler og varmepumper sandsynligvis er væsentlige elementer. På nuværende tidspunkt er der 22 igangværende projekter de kommende 5 år for
ca. 550 mio. kr. på 132 kV og 150 kV. På 400 kV-niveau er de store igangværende projekter følgende:

  • Forskønnelsesprojekterne ved Aggersund, Kongernes Nordsjælland, Lillebælt, Roskilde Fjord, Vejle Ådal og Årslev Engsø
  • Nettilslutning af havmøller ved Anholt
  • Ny jævnstrømsforbindelse mellem Jylland-Norge (Skagerrak 4)
  • Ombygning af Kassø-Tjele til 2 systemer.

Derudover er en forudsætning for at fastlægge den langsigtede netstruktur en række mulige projekter, hvis realisering eller forkastning vil have betydning for det tekniske og tidsmæssige forstærkningsbehov. Det drejer sig om COBRA-kablet til Holland, tilslutning af offshorenettet på Kriegers Flak, en forbindelse mellem Jylland og Sjælland, tilslutning af en ny 400 kV-forbindelse, som TenneT planlægger på den tyske vestkyst og en ny 400 kV-forbindelse til Sverige over Øresund.

Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber samarbejder om at fastlægge en sammenhængende struktur for nettet over 100 kV, som skal være robust over for de usikkerheder, der er i de langsigtede forventninger til forbrug, produktion og udveksling. Næste revision af den langsigtede netstruktur udgives medio 2012.