Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Lovgivningsmæssige rammer
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
De lovgivningsmæssige rammer vedrørende etablering af nye og ændringer af eksisterende transmissionsanlæg er udmøntet i Energinet.dk's vedtægter.

Af Energinet.dk's vedtægter § 5 fremgår, at:

"Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygning af transmissionsnettet sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet er nødvendigt for at opfylde pålæg efter lov om Energinet.dk, § 4, stk. 6.

Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående net skal forinden påbegyndelse være belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet. Inden udbygning i henhold til 1. afsnit kan påbegyndes, skal planen indsendes til klima- og energiministeren til godkendelse, hvis investeringen overstiger 100 mio. kr., og til Energistyrelsen, hvis investeringen er under 100 mio. kr. eller efter de i øvrigt til enhver tid gældende regler herfor.

Udbygning kan tidligst påbegyndes 6 uger efter planens indsendelse.

Henholdsvis klima- og energiministeren eller Energistyrelsen kan bestemme, at udbygning i henhold til afsnit 1 skal forelægges henholdsvis ministeren eller Energistyrelsen til godkendelse. I forbindelse med godkendelse kan der fastsættes vilkår for udbygningen, herunder vedrørende bortskaffelse eller sanering af anlæg."