Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Netdimensioneringsregler
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
Ved dimensionering af det overordnede eltransmissionsnet anvendes en række dimensioneringsregler

Energinet.dk's netdimensioneringsregler er gældende for det danske transmissionsnet på 400 kV-, 220 kV-, 150 kV- og 132 kV-niveau. De er i overensstemmelse med både de nordiske og de kontinentale europæiske regler.

Brugen af netdimensioneringsreglerne ved planlægning af transmissionsettet bidrager til at sikre en høj forsyningssikkerhed for forbrugerne, et velfungerende marked og en miljømæssig god udnyttelse af produktionsapparatet. Beredskabshensyn indgår såvel i planlægning som i udførelse og drift af transmissionssystemet.

Netdimensioneringsreglerne er anmeldt til Energistyrelsen og Energitilsynet 29. september 2008 med ikrafttræden på anmeldelsestidspunktet. Brugen af dem skal sikre, at: 

  • forbrugerne så vidt muligt til enhver tid kan være forsynet via de underliggende fordelingsnet og distributionsnet (en del af den samlede forsyningssikkerhed),
  • det danske elmarked fungerer (blandt andet at kraftværkernes produktion ikke indestænges, og at mulighederne for vedvarende energi fremmes),
  • det internationale elmarked fungerer (blandt andet at samarbejdsforbindelser kan udnyttes optimalt),
  • systemydelserne er til rådighed, når og hvor der er behov for dem,
  • der tages miljøhensyn (blandt andet ved minimering af landskabspåvirkning) og beredskabshensyn,
  • forsyningssikkerheden opretholdes i forbindelse med omstrukturering fra luftledningsnet til kabelnet,
  • der ved dimensioneringen i de mange timer lægges vægt på økonomi og sikker drift, og i de få timer med fejl lægges vægt på at begrænse fejlspredning og hurtig genetablering af forsyning,
  • prioriteten er: personsikkerhed, anlægssikkerhed, forsyningssikkerhed og økonomi ud fra en samlet teknisk/økonomisk optimal betragtning.