Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Overordnede principper
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
Transmissionsnettet i Danmark detailplanlægges med udgangspunkt i det eksisterende transmissionsnet og med en langsigtet netstruktur som mål.

Fastlæggelse af en langsigtet netstrur medvirker til, at transmissionsnettet på ethvert tidspunkt er fremtidssikret og sammenhængende, og at det tekniske og tidsmæssige behov for de enkelte ud- og ombygninger fastlægges ud fra en helhedsbetragtning. Nettets udvikling bliver teknisk/økonomisk optimal, da der ikke forstærkes, før behovet opstår, og løsningerne er sammenhængende.

Den langsigtede netstruktur er fastlagt frem til 2030 på baggund af principper om kabellægning af transmissionsnettet samt ud fra krav til forsyningssikkerhed, markedsfunktion, udnyttelse af vindkraft og beredskabsmæssige hensyn.

Der foregår kontinuert en detailplanlægning for den mere kortsigtede udvikling, der rækker 3-5 år frem, som følge af kabelhandlingsplanen, forskønnelsesplanen og den generelle udvikling i forbrug, produktion og handel.

Den langsigtede netstruktur er senest dokumenteret i Kabelhandlingsplan 2009. Kabelhandlingsplanen og den kontinuerte detailplanlægning er en forudsætning for Anlægsrapporten. Næste revision af den langsigtede netstruktur udgives medio 2012.