Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Retningslinjer for kabellægning
Sidst opdateret 11. november 2011
Print denne side
I 2008 blev der indgået en politisk aftale om nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet i Danmark.

Hovedindholdet i retningslinjerne for kabelllægning og udbygning af transmissionsnettet er:

  • Det er målet, at alle nye 400 kV-forbindelser skal fremføres som kabler i stedet for som luftledninger. Muligheden for at realisere dette afhænger af udviklingen i forsyningssikkerhed, teknologi og samfundsøkonomi.
  • Der skal ske en forskønnelse af 400 kV-nettet, hvilket kan være kabellægning af delstrækninger, master i nyt design eller justering af tracéer over kortere afstande.
  • Tre 400 kV-projekter kan igangsættes uden yderligere analyser. Det drejer sig om ombygning af 400 kV-forbindelsen Kassø-Tjele til to systemer, men på nyt mastedesign, ombygning til to systemer på 400 kV-forbindelsen Endrup-Revsing og opgradering af forbindelsen til Tyskland på nyt mastedesign.
  • Nye 132 kV- og 150 kV-forbindelser etableres som kabler i jorden. Det eksisterende 132-150 kV-net kabellægges i henhold til en sammenhængende kabelhandlingsplan.
  • Nye forbindelser under 100 kV-niveau etableres i kabler. En tredjedel af distributionsnettet på 30-60 kV-niveau og hovedparten af distributionsnettet på lavere spændingsniveauer er kabellagt i dag. Kabellægning af det resterende distributionsnet under 100 kV-niveau skal fortsætte.

Retningslinjerne for kabellægning af transmissionsnettet i Danmark er udmøntet i Kabelhandlingsplanen for 132/150 kV-nettet og forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet. Begge planer blev udgivet i 2009. Den samlede plan omfatter nedtagning af ca. 3.200 system-km 132-150 kV-luftledninger og udlægning af ca. 2.900 km nye 132-150 kV-kabler frem til 2030.