Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Gastransmissionssystemet
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
Transportsystemet for gas i Danmark består af gasledninger i Nordsøen, interne transmissions- og distributionsledninger, to underjordiske gaslagre samt et gasbehandlingsanlæg.

Naturgassen fra den danske del af Nordsøen transporteres i 2 offshorerørledninger fra felterne Tyra og Syd Arne og ind til land nord for Esbjerg ved et tryk på maksimalt 138 bar. På land passerer naturgassen gennem et gasbehandlingsanlæg i Nybro. Her kontrolleres, korrigeres og måles gaskvaliteten, og trykket reduceres til under det maksimale tilladelige landledningstryk på 80 bar.

Fra Nybro sendes gassen ud til kunderne i ind- og udland eller til lagring på et af de to underjordiske gaslagre. Lagrene fyldes op i sommermånederne, når gasforbruget er lavt. Når forbruget overstiger de daglige gasleverancer fra Nordsøen og Tyskland, suppleres der med gas fra lagrene. Det er hovedsageligt transportkunderne, der ved deres daglige bestillinger inden for den reserverede kapacitet bestemmer input og output fra systemet på timebasis (det kommercielle system), mens det er Energinet.dk, der sørger for den fysiske balance i systemet, blandt andet ved hjælp af lagrene.

Gastransmissionsnettet er forbundet med de tilstødende systemer i Sverige og Tyskland via grænsestationer i Dragør og Ellund.

Gastransmissionsnettet har en samlet udstrækning på ca. 800 km.