Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Langsigtet gasinfrastruktur
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
I maj 2010 offentliggjorde Energistyrelsen rapporten "Udbygning af infrastrukturen til transport af naturgas med henblik på fremtidig import til Danmark".

Analysen havde blandt andet til formål at belyse, hvordan de danske anlæg og rørledninger i Nordsøen udnyttes bedst muligt sammen med infrastrukturen på land. Rapporten blev offentliggjort samtidig med, at klima- og energiministeren godkendte Energinet.dk's udbygning mod Tyskland med etablering af kompressorstation samt dublering af ledningen Ellund-Egtved.

I rapporten peges der på, at beslutningen om udbygningen mod Tyskland ikke udelukker, at der senere etableres en forbindelse til den norske gasinfrastruktur, enten ved anvendelse af den eksisterende danske offshoreinfrastruktur eller ved en direkte forbindelse til land. Det afhænger af, om der på et tidspunkt er det nødvendige markedsgrundlag.

Import af gas fra Norge kan omfatte mængder til både supplement af forsyningen af det danske og svenske marked og videreleverance til det nordeuropæiske marked, herunder de baltiske lande. I forbindelse med import af norsk gas peger rapporten også på, at mulighederne for anvendelse af et eller flere af de danske nordsøfelter som gaslager skal vurderes. Europa-Kommissionen støtter blandt andet gennem Baltic Energy Market Integration Plan (BEMIP) tiltag til diversifikation af gasforsyningen til Nordeuropa og Baltikum og er i den forbindelse positive over for undersøgelse af både en norsk-dansk og en dansk-polsk forbindelse.

Energinet.dk undersøger på den baggrund mulighederne for en forbindelse fra Norge til Danmark. De foreløbige resultater af disse undersøgelser er beskrevet i forsyningssikkerhedsplanen 2010 "Gas i Danmark".