Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Ny gasinfrastruktur 2013/14
Sidst opdateret 24. november 2011
Print denne side
På det helt korte sigt er der behov for udbygning af gastransmissionssystemet for at sikre forsyningen til Danmark fra Sverige og Tyskland.

Danmark har siden 1983 været selvforsynende med gas, og transmissionssystemet har været udbygget med udgangspunkt i forsyning alene fra Nordsøen. Nordsøproduktionen nåede sit maksimum i 2006. Energistyrelsen vurderer, at produktionen i de kommende år vil falde stærkt og muligvis vil være stort set udfaset i 2040, men der er dog stor usikkerhed på prognoserne.

Da Nordsøen hidtil har udgjort den eneste fysiske mulighed for at føre gas ind i Danmark og Sverige, er der risiko for, at der om relativt få år opstår forsyningsproblemer. Energinet.dk har på den baggrund valgt at investere i ny infrastruktur, som muliggør forsyning til Danmark og Sverige fra Tyskland fra oktober 2013. Europa-Kommissionen støtter udbygningen mod Tyskland via European Energy Programme for Recovery. Der er samtidig gennemført initiativer, som ved midlertidige tekniske løsninger i det nordtyske system har muliggjort leverancer fra Tyskland fra oktober 2010.

Med udbygningen af det danske transmissionssystem mod Tyskland i 2013 vil der i en årrække være mere end tilstrækkelig kapacitet i det danske transmissionssystem, og transportkunderne vil derfor kunne vælge forskellige forsyningsveje, det vil sige gas fra Tyskland eller gas fra Nordsøen. Eventuelle yderligere mængder i Nordsøen kan anvendes til eksport af gas til Holland via Nogat-ledningen.