Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Anlægsrapportens indhold
Sidst opdateret 11. november 2011
Print denne side
Anlægsrapporten omfatter alle eltransmissionsanlæg over 100 kV-niveau og alle Energinet.dk's gasanlæg inklusive gaslageret i Ll. Torup.

Anlægsrapporten 2011/12 indeholder en teknisk og økonomisk oversigt over alle nødvendige nyinvesteringer og reinvesteringsprojekter med omkostninger ≥ 1.000.000 kr. som udgangspunkt. Projekter med omkostninger < 1.000.000 kr. kan være inkluderet, men dette er efter individuel vurdering.

Anlægsrapporten giver en oversigt over projekter relateret til Kabelhandlingsplan 2009 og øvrige saneringer i transmissionsnettet og er til enhver tid opdateret med projekternes status for myndighedsbehandling.

Tidshorisonten for Anlægsrapport 2011/12 er 5 år, det vil sige, at projekter med forventet idriftsættelse frem til og med 2016 er medtaget. Projekter med længere tidshorisont indarbejdes for eltransmission i den kommende Netudviklingsplan, som udgives i 2012. Tilsvarende beskrives de mere langsigtede gasprojekter i forsyningssikkerhedsplanen 2010 "Gas i Danmark".

Anlægsrapporten er udarbejdet i samarbejde med de regionale eltransmissionsselskaber, og anlægsejerne har indmeldt og vurderet egne projekter. Anlægsrapport 2011/12 er en opdatering af Energinet.dk's "Anlægsrapport 2010/11", som udkom i december 2010.

Energinet.dk's bestyrelse har godkendt den helhed, rapporten fremstiller, mens de enkelte projekter skal godkendes i anlægsejernes bestyrelser.

Fakta

Anlægsprojekternes status er opgjort i forhold til, om der er:

  • Mulige projekter
  • Planlagte projekter
  • Igangværende projekter
  • Afsluttede projekter