Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Rammer og perspektiver
Sidst opdateret 15. december 2011
Print denne side
Anlægsrapporten dokumenterer den kortsigtede planlægning af el- og gasanlæg og dækker de kommende 5 år.

Energinet.dk har det overordnede ansvar for udviklingen af det danske el- og gastransmissionsnet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fra myndighederne.

Formålet med Anlægsrapport 2011/12 er, at:

  • Dokumentere den del af planlægningsarbejdet som dækker den kortsigtede planlægning, der er en del af at varetage ansvaret for den sammenhængende, langsigtede planlægning.  
  • Levere en del af den basis Energistyrelsen har brug for, når den skal vurdere behovet for ny transmissionskapacitet på det overordnede niveau (Energinet.dk's anlæg) og for elsystemet også på det regionale niveau (de regionale transmissionsselskabers anlæg).  
  • Levere en del af det grundlag Energistyrelsen anvender i forbindelse med tilsyn af Energinet.dk. Energistyrelsens tilsyn sker med udgangspunkt i Lov om Energinet.dk, elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven. 
  • Danne baggrund for at udarbejde Energinet.dk's investerings- og finansieringsplan.

Fakta

Energinet.dk udgiver hvert år i december Anlægsrapporten som et webbaseret opslagsværk.

Læs mere